Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem twoich danych osobowych jest: BHPEKSPRES MAREK MRUK Stara Wieś 618, 34-600 Limanowa.

2. Celem zbierania danych jest: Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych: odpowiedź na korespondencję.

3.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ewntualne wnioski/oświadczenia w zakresie żądania wykonania praw osób, których dane dotyczą należy przesyłać na adres poczty elektronicznej rodo@bhpekspres.pl, lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie firmy.

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonie umowy/usługi.

5.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6.Administrator danych w uzasadnionych przypadkach może przekazać Twoje dane firmom kurierskim/spedycyjnym w celu prawidłowego dostarczenia przedmiotu zamówienia.

7. Dane osobowe związane z dokumentacją ofertową będą przechowywane przez okres dwóch lat, dane osobowe związane z wzajemnymi rozliczeniami będą przechowywane przez okres pięciu lat od początku roku następującego, w którym została wykonana korespondencja ofertowa lub zawarta transakcja handlowa.