Realizujemy szkolenie wstępne BHP, czyli tzw. instruktarz ogólny w ramach szkolenia BHP Limanowa

Kiedy wykonać szkolenie wstępne BHP?

          Dla Twojej informacji przypominamy, że szkolenie wstępne BHP realizuje się za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna pracę jako nowy pracownik w danej firmie, przy nawiązywaniu nowego stosunku pracy. Nie wykonujemy nowego szkolenia wstępnego z bezpieczeństwa i higieny pracy, gdy pracownik zmienia stanowisko w ramach tej samej umowy o pracę. Podczas zmiany stanowiska pracownikowi należy wykonać szkolenie stanowiskowe zapoznające z zagrożeniami i warunkami pracy na nowym stanowisku. Szkolenie takie powinno być wykonane przez przełożonego posiadającego szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, potocznie nazywane szkolenie okresowe BHP dla kierowników.

Szkolenia BHP Limanowa, szkolenia BHP wstępne
Szkolenie BHP Limanowa

Szkolenie wstępne BHP na umowie o zlecenie.

          Jeśli pracownik pracuje na podstawie umowy o zlecenie, również podlega szkoleniu wstępnemu BHP, ponieważ na każdym stanowisku pracy występują zagrożenia wypadkowe. Gdyby zaistniał wypadek przy pracy w takich okolicznościach, to brak szkolenia wstępnego BHP będzie okolicznością obciążającą pracodawcę za niedopełnienie obowiązków wynikających z tytułu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Czy szkolenia wstępne BHP organizuje się okresowo, a jeśli tak to jaki jest czasookres tych szkoleń?

          Jak sama nazwa wskazuje szkolenia wstępne BHP organizuje się podczas wstępowania pracownika do pracy w danym przedsiębiorstwie. Wykonuje się je raz, podczas nawiązania stosunku pracy, w trakcie trwania pierwszego dnia roboczego na tym stanowisku.

Kto może wykonać szkolenie wstępne w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy?

          Zalecamy, aby szkolenie wstępne BHP wykonywać przez uprawnionego pracownika służby BHP, ponieważ takie szkolenie zapewnia personelowi świadomość występujących zagrożeń w danym zakładzie pracy, oraz wiedze na temat środków ochrony przed występującymi zagrożeniami.

Realizujemy szkolenia wstępne BHP w ramach hasła bhp Limanowa.

BHPekspres Limanowa

Nadzór i szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, badania środowiskowe, pomiary pyłów i hałasu, instrukcje BHP oraz pomoc prawna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.