Szkolenia okresowe BHP

Realizujemy szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych grupach zawodowych:

  • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjnych/biurowych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.

LP Rodzaj stanowiska pracy Czasookres szkoleń okresowych BHP
1 Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami 5 lat
2 Pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-  technicznych 5 lat
3 Pracownicy na stanowiskach administracyjno-  biurowych 6 lat
4 Pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące zadania tej służby 5 lat
5 Pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych 3 lata
6 Pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych wykonujący prace szczególnie niebezpieczne (narażeni na duże zagrożenia wypadkowe i czynniki szkodliwe dla zdrowia) Co 1 rok

Kto może prowadzić szkolenia okresowe BHP?

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń okresowych BHP jest jednostka organizacyjna spełniająca wymogi nałożone przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak zrealizować szkolenia okresowe BHP?

Jako firma BHPEKSPRES realizujemy szkolenia okresowe BHP w siedzibie naszej firmy w formie stacjonarnej, ale również bardzo często dojeżdżamy do naszych klientów i na miejscu w zakładzie pracy prowadzimy szkolenia okresowe BHP u klienta w jego siedzibie.