Obsługa firm w zakresie BHP

Pracodawco!

W celu wdrażania profesjonalnych sposobów zarządzania BHP, mających na uwadze ochronę życia i zdrowia pracowników w zakładach pracy, proponujemy Ci kompleksową obsługę Twojej firmy w zakresie BHP, która obejmuje wszelakie działania wynikające z obowiązku, jaki spoczywa na pracodawcy (Kodeks Pracy).

Każdy pracownik musi:

 • przejść szkolenie wstępne BHP,
 • mieć sporządzoną ocenę ryzyka zawodowego adekwatną do zajmowanego stanowiska,
 • mieć możliwość zgłoszenia wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do/z pracy,
 • przejść szkolenie okresowe BHP zgodnie z aktualnymi przepisami.

W skład oferty wchodzą następujące usługi:

  • Prowadzenie szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych dla pracowników, kadry kierowniczej,
  • Prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
  • Ocena ryzyka zawodowego oraz identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy,
  • Opracowanie wymaganych instrukcji stanowiskowych, regulaminów, zakresu obowiązków,
  • Reprezentowanie firmy podczas kontroli,
  • Opracowanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • Dostosowanie budynków oraz pomieszczeń do wymogów BHP,
  • Konsultacje w dziedzinie BHP,
  • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie stanowisk pracy z ZUS,
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji BHP.

Gwarancja nadzoru BHP w firmach obejmuje bezpieczne warunki pracy w miejscu pracy, zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami. W ramach gwarancji nadzoru BHP firma zobowiązuje się do okresowych audytów BHP, które będą oceniać warunki pracy w miejscu pracy, w celu wykrycia ewentualnych niebezpieczeństw i zidentyfikowania koniecznych działań poprawiających. Audyt BHP obejmuje również stałą edukację i szkolenie pracowników, a także okresowe kontrole przestrzegania przepisów BHP.

Skorzystaj z pomocy specjalistów i nie martw się o BHP w swojej firmie.

Formularz kontaktowy

9 + 9 =

BHPekspres Marek Mruk

NIP: 7371867903 | REGON: 121345389

ul. Jana Pawła II 19 34-600 Limanowa

+ 48 510 683 944

mrrruk@gmail.com

bhpekspres