Od 20 lat wspólnie tworzymy przyszłość

Specjalizujemy się w bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, doradztwie i wdrażaniu wysokich standardów kultury bezpieczeństwa. Organizujemy szkolenia BHP, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkolenia PPOŻ. – z naciskiem na praktyczne ujęcie zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników

Ocena ryzyka zawodowego

Sporządzanie ocen ryzyka zawodowych na danym stanowisku pracy

Badania środowiskowe

Doradztwo w zakresie zasadności prowadzenia badań środowiska pracy

Instrukcje BHP

Sporządzanie instrukcji użytkowych maszyn i urządzeń oraz ryzyk zawodowych

Pomiar hałasu i pyłów

Pomiary stężenia pyłów przeprowadza się na różnych stanowiskach pracy

Pomoc prawna

Reprezentowania firmy podczas kontroli organów kontrolujących

SZKOLENIA:

9

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy

Prowadzone są pod kątem realnych zagrożeń w miejscu pracy.

9

Szkolenie PPOŻ

Szkolenia PPOŻ prowadzone są pod kątem realnych zagrożeń pożarowych w miejscu pracy.

9

Szkolenie RODO

Wprowadzone 5 maja 2018 roku rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych tzw. RODO zawiera szereg nowych przepisów mówiących o ochronie osób fizycznych …

Nadzór BHP na budowie

Kompleksowy nadzór, kontrola i doradztwo techniczne w zakresie koordynacji BHP na budowie.

Pomagamy w realizacji projektów budowlanych w oparciu o sprawdzony system nadzoru na inwestycji poprzedzony szczegółową analizą zagrożeń na terenie budowy.
Na każdym etapie Inwestycji jesteśmy wsparciem dla uczestników procesu budowlanego począwszy od Inwestora, Generalnego Wykonawcy oraz pracowników firm podwykonawczych.

Oferujemy doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy, doboru właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy na terenie budowy oraz w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Udzielamy wsparcia w egzekwowaniu przestrzegania przepisów i zasad BHP na terenie budowy, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Aktualności

Ostanie informacje i nowości na blogu:

Nadzór BHP na budowie

Nadzór BHPKompleksowy nadzór, kontrola i doradztwo techniczne w zakresie koordynacji BHP na budowie.Kompleksowy nadzór, kontrola i doradztwo techniczne w zakresie koordynacji BHP na budowie. Pomagamy w realizacji projektów budowlanych w oparciu o sprawdzony system...

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

Pomiar czynników szkodliwych w zakładach pracy

Pomiar pyłów

Pomiary stężenia pyłów przeprowadza się na różnych stanowiskach pracy. Najbardziej narażone na występowanie pyłów są takie placówki jak:

 • fabryki i zakłady produkcyjne, szwalnie,
 • magazyny i hale transportowe,
 • kopalnie, piekarnie, stolarnie,
 • biura o dużych powierzchniach (open space).
Pomiar hałasu

Ponieważ w przypadku pomiaru hałasu w środowisku pracy kluczowa jest precyzja uzyskanego wyniku, badanie przeprowadzić może wyłącznie akredytowane laboratorium. Pomiary wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 9612:2009, która szczegółowo opisuje wytyczne. Ze względu na warunki analizy zastosować można jedną z poniższych strategii:

 • pomiar hałasu z podziałem na czynności,
 • pomiar całodzienny wśród grupy pracowników,
 • pomiar hałasu całodzienny na stanowisku pracy.
Pomiar czynników szkodliwych

Badanie ma na celu przygotowanie rzetelnego sprawozdania, które pozwoli zlokalizować źródła emisji zróżnicowanych, ale znacząco wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy w danym środowisku czynników. Dlatego też szczegółowej ocenie poddawane są następujące elementy i wpływy:

 • mikroklimat panujący w pomieszczeniu (badany jest skład powietrza),
 • promieniowanie (jeżeli występuje, to ocenie podlega jego intensywność oraz zakres oddziaływania, czyli tzw. pole promieniowania),
 • drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka (najczęściej czynnik ten jest rezultatem intensywnej pracy maszyn przemysłowych lub budowlanych),
 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • hałas (badanie pozwala określić stopień natężenia dźwięku w danym środowisku pracy),
 • stopień zapylenia.
Pomiar oświetlenia na stanowisku pracy

Podstawowym problemem techniki oświetleniowej w miejscu pracy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia – nie może on być za wysoki, ani za niski. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom optymalnych warunków do pracy, dlatego w przeciągu miesiąca od otwarcia miejsca pracy powinien on wykonać wszystkie niezbędne pomiary. W zależności od rodzaju pomieszczenia i wykonywanej pracy, istnieją normy określające tę wartość na danym stanowisku pracy.

Eksperci zatrudnieni w BHPekspres posiadają odpowiednie zasoby wiedzy, by w dokładny sposób zbadać czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

W BHPekspres wyróżnia nas szybkość w działaniu i kompleksowe podejście do wykonywanych zadań. Pomiary w środowisku pracy są bardzo ważne. Właśnie z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na profesjonalizm w trakcie przeprowadzania badań.

Nasi eksperci prowadzą badania z dbałością o dokładność i bezpieczeństwo miejsca pracy.

Prowadząc badania, stosujemy się do obowiązujących przepisów i dyrektyw, a metodologia badawcza, jaką wybieramy, jest dostosowana do środowiska oraz specyfiki pracy. Dzięki temu uzyskujemy rzetelne i realistyczne wyniki badań.

Platforma e-learningowa

Kursy przeznaczone są dla osób, które chcą wykorzystywać materiały dydaktyczne zapisane w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania “konwencjonalnego” lub prowadzenia kursów zdalnych, poprzez Internet.

Wypadki przy pracy

W Twojej firmie doszło do wypadku?  Nie wiesz co zrobić?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej, pomożemy Ci spełnić wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcy, wynikające z przepisów prawa. Wypadki przy pracy pojawiają się w każdej firmie. Bądź na to gotowy.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Dokumentacja powypadkowa BHP czyli w tym przypadku karta wypadku powinna zostać sporządzona po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku

Opracowanie dokumentacji powypadkowej

Jeżeli dochodzi do wypadku przy pracy, opracowujemy protokół powypadkowy, w którym umieszczamy informacje o przyczynach i okolicznościach wypadku przy pracy.

OPINIE OD KLIENTÓW

INTEGRACJA Z OPINIAMI GOOGLE

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Ocena ryzyka zawodowego

W Naszym sklepie internetowym oferujemy szkolenia BHP online wstępne i okresowe dla wszystkich stanowisk pracy, także gotowe instrukcje przeciwpożarowe i instrukcje maszyn. Posiadamy także oceny ryzyka zawodowego dla większości stanowisk pracy.

Jeśli nie ma oceny ryzyka, której szukasz skontaktuj się z nami, a my sporządzimy ją dla Ciebie – wycena indywidualna.

Formularz kontaktowy

9 + 8 =

BHPekspres Marek Mruk

NIP: 7371867903 | REGON: 121345389

ul. Jana Pawła II 19 34-600 Limanowa

+ 48 510 683 944

mrrruk@gmail.com

bhpekspres