Badania środowiska pracy Limanowa

Prowadzimy akredytowane badania środowiska pracy Limanowa przy współpracy z firmą DALAB 

W jakim zakresie akredytacji wykonujemy badania środowiska pracy Limanowa?

Środowisko pracy:

 • hałas,
 • pyły,
 • oświetlenie elektryczne we wnętrzach,
 • drgania mechaniczne o działaniu miejscowym oraz ogólnym,
 • mikroklimat umiarkowany,
 • mikroklimat zimny,
 • mikroklimat gorący,
 • wydatek energetyczny,
 • stężenia tlenku węgla,
 • pola elektromagnetyczne,
 • tężenie/zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) – frakcja respirabilna,
 • tężenie/zawartość oleju mineralnego wysokorafinowanego z wyłączeniem cieczy obróbkowych,
 • związki organiczne, nieorganiczne oraz metale (pobór próbek)
Pomiary emisji do środowiska:
 • hałas,
 • pola elektromagnetyczne,

 

Poza zakresem akredytacji:
 • środowisko pracy: tlenki azotu oraz inne gazy toksyczne,
 • skuteczność wentylacji
 • badanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Badanie środowiska pracy polega na zidentyfikowaniu wszystkich czynników w miejscu pracy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Badanie powinno obejmować analizę czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i ergonomicznych. Może również obejmować ocenę psychospołecznych, systemów zarządzania, procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz systemów informacyjnych.

Badania środowiska pracy najczęściej przeprowadza się za pomocą różnych technik badawczych, takich jak obserwacje, wywiady, ankiety, badania laboratoryjne i analiza danych. Ocena może również obejmować monitorowanie zmian zachodzących w środowisku pracy. W wyniku badania opracowuje się raporty, które stanowią bazę dla dalszych działań ochronnych i prewencyjnych.

Formularz kontaktowy

11 + 4 =

BHPekspres Marek Mruk

NIP: 7371867903 | REGON: 121345389

ul. Jana Pawła II 19 34-600 Limanowa

+ 48 510 683 944

mrrruk@gmail.com

bhpekspres