Pomiary hałasu Limanowa

Pomiary hałasu Limanowa

          Pomiary hałasu Limanowa. Organizujemy badania środowiska pracy w zakresie narażenia na Hałas. Działamy na terenie Limanowej i jej okolic. Pomiary hałasu organizujemy przy współpracy akredytowanego laboratorium środowiska pracy DALAB.

Narażenie na hałas.

Jeśli prowadzisz działalność i organizujesz stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni są na działanie hałasu, to jesteś zobligowany do przeprowadzenia akredytowanych badań hałasu, lub inaczej mówiąc pomiarów hałasu.

Co ile należy przeprowadzać pomiary hałasu Limanowa.

Czasookres przeprowadzania badania hałasu zależy bezpośrednio od poziomu hałasu zmierzonego podczas poprzednich badań środowiska pracy w zakresie hałasu. W zależności od zmierzonego poziomu hałasu gdy otrzymana wartość krotności jest mniejsza niż 0,5 wartości NDN, wtedy pomiar hałasu przeprowadzamy co dwa lata. Jeżeli zmierzona wartość hałasu wynosi powyżej 0,5 NDN wtedy częstotliwość pomiarów hałasu jest większa, wtedy pomiary hałasu Limanowa wykonywać należy corocznie.

Pomiary hałasu Limanowa
Pomiary hałasu Limanowa

Zabezpiecz się przed roszczeniami pracowników.

Posiadając sprawozdanie z badań środowiska pracy, dokumentujesz stan bezpieczeństwa i higieny pracy, na wypadek zachorowania twojego pracownika na chorobę zawodową. W takim przypadku stanowisko pracy, które zorganizowałeś zostanie zweryfikowane przez PSSE w celu ustalenia przyczyny choroby zawodowej. Posiadanie odpowiednich badań środowiska pracy w tym przypadku hałasu, pozwoli określić, czy praca na tym stanowisku przyczyniła się do powstania tej choroby zawodowej.

BHPekspres Limanowa

Nadzór i szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, badania środowiskowe, pomiary pyłów i hałasu, instrukcje BHP oraz pomoc prawna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.